طرح پلیس+10

در اجراي فرامين مقام معظم رهبري در ابتداي سال 82 مبني بر تلاش مضاعف و پيگير مسئولين در خدمت رساني به امت بزرگوار و مردم متدين و انقلابي و در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات نيروي انتظامي و زمينه سازي جهت خدمات دهي ساير دستگاهها و نيسز در راستاي تحقق دولت الكترونيك ، طرح پليس+10 با 3خدمت عمومي گذرنامه ، گواهينامه ، اجرائيات به جهت كاهش تعداد و طول سفرهاي درون شهري مردم و سهولت و افزايش سرعت دسترسي به خدمت رشد و توسعه و فن آوري اطلاعات و ارتباطات تهيه و بحول و قوه الهي بهره برداري از آن در دهد

خرداد 87
1 پست